Uzależnienie od alkoholu – jak pomóc bliskiej osobie?

Alkoholizm jest chorobą, która wydaje się o wiele bardziej uprzykrzać życie osobom żyjącym pod jednym dachem z alkoholikiem, niż jemu samemu. Choć to on jest chory i trzeba mu pomóc, to rodziny alkoholików muszą podejmować działania mające na celu pomóc im samym. Jak uratować swoją rodzinę przed zniszczeniem spowodowanym przez alkoholizm?

Dlaczego rodziny też są współuzależnione?

Życie z alkoholikiem to dla wielu rodzin tragedia, ponieważ wiąże się z destabilizacją, awanturami, krzywdzeniem fizycznym, psychicznym i ekonomicznym. Wiąże się z brakiem pewności co do własnej przyszłości. Alkoholik gdy trzeźwieje obiecuje poprawę, jednak bardzo szybko wraca do picia i staje się agresywny, wybuchowy, nie do opanowania.

Mając osobę uzależnioną w rodzinie nigdy nie wiadomo, czego się można po niej spodziewać i w jakim będzie nastroju. To sprawia, że rodziny uzależniają się same, nie tyle od alkoholu, co od specyficznego życia w takich warunkach. Uczą się, jak schodzić alkoholikowi z drogi, jak przetrwać, a przecież nie to powinno być fundamentem domu i rodziny.

Leczenie alkoholizmu w Krakowie

Jeśli chodzi o leczenie alkoholizmu Kraków ma specjalistyczne prywatne ośrodki leczenia uzależnień, które są odpowiednim miejscem, do jakiego należy skierować osobę uzależnioną. Praca nad nią to wyzwanie dla całej rodziny. Nie można wówczas się uginać, ponieważ alkoholik jest zdolny do manipulacji. Aby pomóc bliskiej osobie, która ma problem z alkoholem, należy znaleźć dobry moment, aby z nim porozmawiać, okazać swoje wsparcie i namówić do rozpoczęcia terapii.

Dużym krokiem naprzód jest przyznanie się osoby uzależnionej do własnego problemu. Ważne jest, aby pokazać członkowi rodziny, że się go kocha i martwi się o niego, ale jednocześnie dać mu ultimatum – musi zgłosić się na terapię, ponieważ straci rodzinę. Rodzina także powinna przejść terapię, aby wiedzieć jak postępować z osobą uzależnioną – tylko tak będzie w stanie jej naprawdę pomóc. Specjalistyczny ośrodek leczenia uzależnień to nie ostateczność – to najlepszy sposób, aby naprawdę wygrać z nałogiem.

About

You may also like...

Comments are closed.