Pochodzenie alergii nie jest do końca znane. Niekiedy wiążą się z okresem dzieciństwa, by odejść w późniejszym czasie. Innym razem decydują skłonności genetyczne. A innym-pojawiają się zupełnie niespodziewanie i to w każdym wieku. Czasem także nietolerancja pokarmowa powstaje w wyniku skrzyżowania się nadwrażliwości na pyłki.…