Każdy człowiek powinien nieustannie uważnie obserwować swoje ciało. Bardzo ważne są również regularne badania profilaktyczne. Wszystkie te działania mają na celu wczesne wykrycie zmian w organizmie i nie dopuszczenie do momentu, w którym nasze ciało zacznie trawić choroba. Nigdy nie powinniśmy lekceważyć nawet najdrobniejszych objawów,…