Czy szkolenia pracowników są dla firmy kosztem czy inwestycją?

W dzisiejszych czasach coraz częściej zauważa się sytuacje, w których pracodawcy wysyłają swoich pracowników na przeróżnego rodzaju kursy czy szkolenia, aby tylko jak najbardziej podnieść ich kwalifikacje. W ten sposób szefowie czynnie dbają o rozwój i doskonalenie swoich kadr.

Jednakże nie wszyscy pracodawcy podzielają pogląd o filozofii doskonalenia. Cały czas można spotkać się z pojęciem, że szkolenia dla wielu to znaczący koszt. W szczególności taki stereotyp panuje w małych i średnich przedsiębiorstwach. To pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdu i zakwaterowania pracownika, musi ponieść opłaty za przygotowanie odpowiednich materiałów, jak również z jego kieszeni pokrywane jest honorarium dla osoby szkolącej kadry. Koszt zorganizowania takiego szkolenia czy kursu jest niestety bardzo wysoki. Czasami na tyle duży, że wiele przedsiębiorstw zwyczajnie na to nie stać, stąd nie posyłają swoich pracowników na tego rodzaju formy rozwoju.

Nie można zapominać, że nabyte umiejętności podwładnych, to nie tylko ich doświadczenie uzyskane z codziennie wykonywanej pracy. To także wiedza teoretyczna, którą mogą nabyć właśnie na kursach czy szkoleniach. Ale to nie wszystko. Wysłanie pracownika na kurs czy szkolenie to również świetna okazja do jego motywowania.

Wiele osób zapomina, że nie tylko pieniądze potrafią doprowadzić pracownika na szczyt jego efektywności zawodowej. Wielokrotnie bardziej liczy się uznanie, szacunek i docenienie wysiłku oraz zaangażowania, jaki wnoszą pracownicy do wykonywania codziennych obowiązków.

Dlatego na pytanie, czy szkolenie stanowi koszt czy inwestycję dla firmy odpowiedź powinna brzmieć: inwestycję. Pracodawca posyłający pracownika na kurs oczywiście ponosi koszty za jego szkolenie, ale dla każdego szefa powinna to być inwestycja, która zwróci się po pewnym okresie. Dobrze wyszkolony człowiek przekłada się na wzrost wydajności całej grupy, a to w konsekwencji powoduje zwiększenie obrotów całego przedsiębiorstwa.

Related Posts

About The Author

Add Comment