1. Dodając artykuł użytkownik oświadcza że posiada prawo autorskie do tekstu.
  2. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie umieszczonego artykułu przez stronę clark.com.pl i innych użytkowników którzy umieszczą na swojej stronie tekst wraz z linkiem źródłowym do artykułu.
  3. Autorzy biorą odpowiedzialność za zamieszczane w serwisie teksty i zdjęcia. Dodając zdjęcie, autor oświadcza że ma prawo do posługiwania się dodawanym obrazem.
  4. Administracja nie gwarantuje publikacji artykułu oraz jest upoważniona do jego usunięcia bez podawania przyczyn.
  5. Administracja zastrzega sobie możliwość edycji i poprawy przesłanego artykułu.