Pies i jego rola w życiu człowieka

Pies to zwierzę, które pełni w życiu niejednego człowieka bardzo ważną rolę. W zależności od sytuacji mogą one mieć zasadnicze znaczenie dla życia ludzi, co raz to nowsze i bardziej odpowiedzialne zadania zostają powierzone tym czworonożnym zwierzętom.

 Pies obronny

Jego głównym zadaniem jest obrona mienia, osób, posesji. Obrona jest najczęstszym zadaniem przydzielanym psu. W większości sytuacji psy takie nie przechodzą żadnych szkoleń, ani testów aby móc pełnić zadanie ochrony.

 Pies myśliwski

Psem myśliwskim nazywamy psa przeszkolonego w zakresie polowań, tropienia zwierzyny, w tym przypadku potrzebny jest koniecznie trening czworonoga, w zakresie powierzanych mu zadań, które mogą się od siebie znacznie różnić. Psy myśliwskie mogą być przeszkolone do polowań na dziki, pogoni za zwierzyną, tropienia zestrzelonego ptactwa, tropienia zwierzyny po zostawionych przez nią śladach, wypłaszania zwierzyny z nor i wielu innych zadań.

 Pies policyjny

Psy policyjne podobnie jak psy myśliwskie przed podjęciem przez nich określonych zadań zostają przeszkolone do swojej roli i przechodzą testy sprawnościowe i wszelkie inne badania. Główne zadania psa policyjnego to tropienie narkotyków, zaginionych osób, materiałów wybuchowych, a także uczestnictwo w policyjnych pościgach. Pies policyjny jest całkowicie oddany swojemu właścicielowi, jest przeszkolony tak aby wykonywać tylko jego polecenia.

 Pies towarzyszący

Kolejny z grupy psów przeszkalanych do pełnienia swojej roli to pies towarzyszący. Wyróżniamy kilka rodzajów psów towarzyszących, a mianowicie: pies przewodnik, pies opiekun, pies dla niesłyszącego. Pies przewodnik ma za zadanie prowadzenie osób niewidomych lub niedowidzących. Zadaniem psa opiekuna jest dbanie o chorego, w przypadku ataku choroby uruchomienie alarmu, sprowadzenie pomocy bądź – co zostało udowodnione, ostrzeżenie przed nadchodzącym atakiem choroby (wyczuwają one nadchodzący atak epilepsji). Pies dla osób niedosłyszących i niesłyszących rozpoznaje dźwięki i daje znać swojemu właścicielowi o źródle dźwięku, doprowadzając go do niego.

 Pies terapeuta

bardzo ważną rolę pełni pies terapeuta. Jego zadania ustalane są indywidualnie do potrzeb chorych. Ogólnie można jednak stwierdzić, iż pies terapeuta ma za zadanie w określony sposób pomagać w terapiach chorych: na depresje, choroby ruchowe i inne schorzenia. Z racji przywiązania dzieci do psów często pies terapeuta uczestniczy w terapiach ciężko chorych dzieci wprowadzając zabawę motywuje je do ćwiczeń, pomaga nawiązać kontakt z dziećmi.

Jak widać psy mogą pełnić różne role w życiu człowieka, niekiedy bardzo poważne i odpowiedzialne. Posiadając w domu psa, który nie raz pokazuje, iż jest prawdziwym przyjacielem, dobrym zwierzęciem, warto zadbać o jego zdrowie i życie. Pies kanapowy lub pies łańcuchowy, bo tak nazywane są psy domowe, także ma swoją wartość i zadania, które wykonuje na co dzień.

Related Posts

About The Author

Add Comment