Uprawnienia SEP kluczem do sukcesu na rynku pracy?

W swojej karierze inżyniera elektryka wielokrotnie spotykałem się z zagadnieniem zdobywania przez młodych inżynierów uprawnień SEP. Część politechnik, szkolących inżynierów elektryków czy elektrotechników, zapomina o zagwarantowaniu swoim studentom szkolenia rozszerzonego SEP – najczęściej dysponują oni uprawnieniami do 1 kV.

Tego typu uprawnienia, przyznawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, uprawniają do opieki i eksploatacji urządzeń sieci i instalacji elektrycznych w obrębie stanowiska pracy. Stanowisko to najczęściej stanowi maszyna bądź urządzenie będące zasilane napięciem elektrycznym do wartości 1 kV – tak więc do obsługi i eksploatacji wiertarek stołowych, pił elektrycznych o wyższej mocy czy silników elektrycznych wymagane są wspomniane uprawnienia SEPowskie.


Inspekcja transformatorów elektrycznych na tamie Cordell Hull. Przez USACEpublicaffairs via Flickr

Obsługa wspomnianych maszyn obejmuje ich montaż, remonty eksploatacyjne oraz konserwację maszyny. Nie obejmuje natomiast zagadnień projektowania i budowy sieci elektrycznych czy energetycznych mających za zadanie wspomniane urządzanie zasilać czy zapewniać bezpieczeństwo przeciwporażeniowe oraz nie dotyczy serwisu i montażu kabli i przewodów elektrycznych dane urządzanie zasilających. Posiadanie uprawnień SEP, pozwala również na prowadzenie pomiarów elektrycznych oraz serwisowych maszyn – wiele maszyn elektrycznych spotykanych na co dzień w przemyśle czy produkcji posiada książki serwisowe, dostarczane przez producenta, w której obsługujący stanowisko pracy na maszynie elektrycznej mechanik, musi uzupełniać – większość zakładów pracy inwestuje w szkolenia dla swoich mechaników czy operatorów, tak aby posiadali oni certyfikaty potwierdzające ważność wykonanych pomiarów.


Operator maszyny elektrycznej ST U-Link TBM podczas pracy. Przez Atomic Taco via Flickr

Książeczka SEPowska (nazywana tak najczęściej przez pracodawców) daje gwarancję (przynajmniej teoretyczną – reszta zależy od sumienności pracownika na danym stanowisku) poprawnego wykonania pomiaru parametrów pracy maszyny elektrycznej czy urządzenia zasilanego energią elektryczną.
Pamiętać należy, że posiadanie uprawnień do 1 kV nie zezwala nam na prowadzenie prac bezpośrednio na urządzeniu pod napięciem, chyba, że są to prace pomiarowo – kontrolne. Wszelkie inne prace mechaniczne czy remontowe, powinny odbywać się po uprzednim wyłączeniu urządzenia z sieci.

Jak uzyskać książeczkę SEP?

Pozyskanie uprawnień SEP jest stosunkowo łatwe, zwłaszcza dla osób posiadających wiedzę na temat sieci elektrycznych ich układów, czy zagadnień związanych z rodzajem funkcjonalnym przewodów elektrycznych. Część pytań na egzaminie (tak – uprzedzę pytanie, aby pozyskać certyfikat SEP do 1 kV należy zdać egzamin realizowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich) dotyczy zasady działania przełączników różnicowoprądowych i przetężeniowych a także układów antyprzepięciowych. Są również pytania o właściwe serwisowanie maszyn elektrycznych, układy sieci, projektowanie podstawowych elementów sieci, prace na transformatorach oraz informacje związane z ochroną przeciwporażeniową i pierwszą pomocą.

Zgodnie z tym co mówi użytkownik o Nicku Gość na forum elektroonline.pl:

Uprawnienia Sep do 1KV można zrobić w Stowarzyszeniu Polskich Energetyków.
3 dniowy kurs kosztuje 600 zł. Sam egzamin 150. Można przyjść na sam egzamin – odpowiada się ustnie, codziennie w godzinach 11-13.

Koszt kursu wydaje się być jednorazowo duży, jednak zawsze im więcej kwalifikacji w obrębie tematyki w której obraca się pracownik tym lepiej świadczy to o nim w rozmowie z przyszłym pracodawcą.

Instalacje elektryczne
Montaż instalacji elektrycznych na podestach wymaga dodatkowych uprawnień wysokościowych. Należy o tym bezwzględnie pamiętać!. Przez USACE Europe District via Flickr

Czy to naprawdę podnosi moją wartość?

Jednoznacznie nie da się określić, czy posiadanie przez osobę uprawnień SEP do 1 kV zapewni przyjęcie do pracy – na pewno będzie plusem. Większym plusem było by posiadanie przez elektryka czy elektrotechnika uprawnień SEP powyżej 1 kV. Każda osoba uprawniona do eksploatacji maszyn do 1 kV musi pamiętać, że uprawienia SEP nadaje na okres pięciu lat – skończyły się już czasy w których uprawnienia te były nadawane bezterminowo. Jest to zgodne z prawem unijnym, które nakłada na pracowników sektora energetycznego i instalatorskiego obowiązek odnawiania uprawnień.

Co dają uprawnienia SEP powyżej 1 kV?

Uprawnienia powyżej 1 kV są już bardziej rozbudowane – nie ma jednego certyfikatu uprawniającego do pracy – jest ich kilka w zależności od specjalizacji: od budowy i projektowania instalacji po odbiory techniczne. Zdobycie tych uprawnień, daje dużo większe możliwości, jednak w wielu przypadkach jest to długotrwałe zaliczanie dużej liczby egzaminów – z czego do części z nich wymagana jest wiedza praktyczna i doświadczenie zawodowe.

Related Posts

About The Author

Add Comment